Name
Organizowanie wspó³czesnej przestrzeni miejskiej
Date
2017-11-24 - 2017-11-25
Venue
Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych
Details
no information available
WWW
www.wgsr.uw.edu.pl/owpm/
Type
Conference
Fee
no information available
Number of participants
no information available

 
 
 

   
 

(c) Warsaw Convention Bureau
www.warsawconvention.pl